Doe nu een zorg aanvraag

Tarieven
Tarieven

Tarieven Mantelzorg Samen

De diensten van Mantelzorg Samen worden niet kosteloos aangeboden. Dit komt doordat we onze medewerkers vergoeden voor hun werkzaamheden. We zorgen ervoor dat alle belastingen en premies correct worden afgedragen, wat betekent dat onze opdrachtgevers geen enkele aansprakelijkheid dragen. Onze medewerkers ontvangen maandelijks een eerlijk salaris.
We hanteren een vast tarief voor al onze diensten, gebaseerd op een vast bedrag per gewerkt uur. Dit tarief kan jaarlijks worden aangepast om inflatiecorrectie toe te passen.

Ons standaardtarief voor 2024 bedraagt € 31,45 per gewerkt uur, inclusief de standaard reistijd van de medewerkers.

Geen verborgen kosten
Naast het standaard uurtarief brengen we geen extra kosten in rekening voor inschrijving, kennismaking, bemiddeling of andere eigen bijdragen. Bij Mantelzorg Samen zullen we dan ook nooit om extra betalingen vragen of eigen bijdragen opleggen. In de meeste gevallen factureren wij aan onze opdrachtgevers en niet aan de zorgvrager/cliënt, waardoor onze diensten voor de zorgvrager doorgaans kosteloos zijn, tenzij u ervoor kiest om (extra) zorg privé in te kopen.

Toeslagen voor onregelmatige werkuren
Afhankelijk van de werktijden hanteren we toeslagen. Deze toeslagen worden ook doorberekend aan onze medewerkers, voor een eerlijke vergoeding.

Toeslagen voor onregelmatige werkuren:
– Alle dagen tussen 00:00 en 06:00: 40%
– Alle dagen tussen 20:00 en 24:00: 20%
– Zon- en feestdagen tussen 06:00 en 24:00: 50%
– 24 december tussen 18:00 en 24:00: 50%
– 31 december tussen 18:00 en 24:00: 50%

Reiskosten woon-werkverkeer:
Omdat onze medewerkers meestal in de buurt wonen, brengen we in de meeste gevallen geen reiskosten in rekening. Indien nodig kunnen we echter € 0,23 per kilometer in rekening brengen voor medewerkers die meer dan 10 km van de zorgvrager vandaan wonen. Dit wordt altijd vooraf gecommuniceerd en afgestemd.

Reiskosten tijdens de werkzaamheden:
Als een medewerker tijdens de werkzaamheden met de zorgvrager/cliënt gebruikmaakt van zijn of haar eigen auto, brengen we € 0,23 per kilometer in rekening. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij doktersbezoeken of gezamenlijke uitstapjes met de cliënt.

BTW
Onze dienstverlening is doorgaans vrijgesteld van BTW, behalve wanneer deze wordt gefinancierd via een PGB, de Wmo of de WLZ. In dat geval geldt het volgende BTW-percentage:
– Voor ondersteunende begeleiding, aanvullende mantelzorg of vervangende mantelzorg: 21%
– Voor huishoudelijke ondersteuning: 9%
Deze BTW wordt aanvullend in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Belastingaftrek
Aanvullende mantelzorg kan worden opgevoerd als aftrekpost ‘extra gezinshulp’, maar dit geldt meestal alleen als er geen officiële indicatie is of als het aanvullende zorg betreft naast de huidige invulling op basis van een indicatie.
Het is belangrijk dat u kunt aantonen dat u extra hulp nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen en dat deze ondersteuning bedoeld is om uw zelfredzaamheid te vergroten en mantelzorgers te ontlasten. Alleen het deel dat u zelf betaalt, komt mogelijk in aanmerking als aftrekpost bij de belastingaangifte. We raden u aan hierover contact op te nemen met de Belastingdienst.

Vragen?

Veel gestelde vragen

Hoe vraag ik thuiszorg aan bij Mantelzorg Samen?

Je kunt eenvoudig thuiszorg aanvragen door contact met ons op te nemen via info@mantelzorgsamen.nl of te bellen naar 0852463212. We plannen vervolgens een kennismakingsgesprek om jouw behoeften te bespreken.

Welke soorten thuiszorgdiensten biedt Mantelzorg Samen aan?

Wij bieden een breed scala aan diensten, waaronder persoonlijke verzorging, respijtzorg, huishoudelijke hulp, begeleiding voor volwassenen en senioren, en klushulp. Al onze diensten zijn erop gericht om jou de beste zorg op maat te bieden.

Kan ik de diensten aanpassen aan mijn specifieke situatie?

Ja, onze diensten zijn volledig flexibel en kunnen worden aangepast aan jouw individuele behoeften en voorkeuren. Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we jouw situatie en hoe we de zorg het beste kunnen afstemmen.

Wat maakt Mantelzorg Samen anders dan andere thuiszorgorganisaties?

Bij Mantelzorg Samen staat persoonlijke aandacht centraal. Wij geloven in een zorg die verder gaat dan alleen het verlenen van diensten; we bouwen een relatie op met onze cliënten en bieden zorg die echt het verschil maakt, ondersteund door onze professionele en toegewijde zorgverleners.

Hoe zorgen jullie voor de kwaliteit van de zorg?

Onze zorgverleners zijn hooggekwalificeerd en hebben een passie voor hun werk. We houden regelmatig evaluaties en trainingen om de kwaliteit van onze zorg te waarborgen. Bovendien werken we nauw samen met cliënten en hun families om te zorgen dat onze zorg altijd aansluit bij hun wensen en behoeften.